Thám tử tư 01
Thám tử tư 02
Thám tử tư 03
Đối tác/ khách hàng
Luat24h.com.vn http://www.thamtu24h.com.vn/nghe-tham-tu/tham-tu-24h-toi-lam-nghe-tham-tu/ http://thamtutu.vn/tin-tuc-trong-nuoc/tham-tu-cuoc-chien-chong-hang-gia-hang-nhai/ Dieutratu.com

CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH TÁC NGHIỆP THÁM TỬ

Cập nhật: 18/5/2009 | 4:07:36 PM

13 KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH TÁC NGHIỆP

1. Kỹ năng lập kịch bản với 36 kế của Tôn Tử2. Kỹ năng nhập vai3. Kỹ năng phản ứng biến cố4. Kỹ năng xử lý tình huống pháp lý

5. Kỹ năng giao tiếp với "xã hội đen"6. Kỹ năng "phối hợp" với cảnh sát

7. Kỹ năng kiểm soát đối tượng

8. Kỹ năng thoát nạn
9. Kỹ năng trấn an khách hàng 

10. Kỹ năng phân tích và phán đoán

11. Kỹ năng điều tra, xác minh

12. Kỹ năng bắt tâm lý đối tượng

13. Kỹ năng nhận dạng